hướng dẫn nghỉ ngơi đúng cách

Nghỉ ngơi khi làm việc đúng cách thế nào?

Hãy coi việc nghỉ ngơi quan trọng như chính công việc mà bạn đang làm, quan trọng như chính kết quả mà bạn muốn đạt