Kinh Nghiệm Điều Hành

8 Sai lầm làm đánh mất nhân viên viên tiềm năng

Những nhân viên giỏi là người gánh vác phần công việc nặng nề hơn vì họ thực sự quan tâm đến công việc, nên công

Bí quyết tạo sự gắn bó với nhân viên

Cân bằng giữa những gì tổ chức muốn đạt được dẫn đến sự thống nhất hành động ở mọi người Rồi sao nữa? Làm gì

8 Lý do nhân viên giỏi bỏ việc doanh nghiệp

Một số công sở có văn hóa thưởng nhầm người. Có một câu nói: Những ông chủ giỏi sẽ không thuê những người thông minh

4 Lời khuyên cho nhà lãnh đạo cần học hỏi

Ủy quyền cho cấp dưới giải quyết một công việc nào đó vốn thuộc thẩm quyền của bạn là cách tuyệt vời để vừa thể

Cụm từ người thông minh không dùng trong giao tiếp

Khi rơi vào tình huống gặp sai lầm, bạn chỉ nên nói “Tôi rất tiếc” hoặc “Tôi xin lỗi”. Thừa nhận sai lầm là cách

Bài học của người lãnh đạo trong cuộc đời

“Nếu bạn muốn công việc kinh doanh của mình phát triển, bạn không thể chỉ giải quyết các vấn đề to lớn, bạn phải trực