bí kíp trả lời phỏng vấn tiếng anh

Cách trả lời câu hỏi phỏng vấn tiếng Anh phổ biến

I’m a perfectionist and I may be too hard on myself or my co-workers sometimes. (Tôi là người theo chủ nghĩa hoàn hảo và có