kinh nghiệm đưa ra quyết định lớn

Khám phá bản thân qua những quyết định lớn

Với câu hỏi này, nếu bạn ngay lập tức muốn vực dậy và làm lại tất cả từ con số 0 mà không đau đớn