kỹ năng phỏng vấn

Những câu hỏi nên dùng trong tuyển dụng

Những câu hỏi này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn cơ cấu công ty và các phòng ban mà bạn sẽ làm việc sau khi

Sốc với những câu hỏi tuyển dụng ‘khó nhằn’ của Apple

“Tại sao chúng tôi lại thuê bạn?” – Câu hỏi phỏng vấn cho một kỹ sư phần mềm cao cấp. Apple là một Tập đoàn

Tìm hiểu 10 câu hỏi thường gặp nhất ở buổi phỏng vấn

Nên tránh: trả lời theo kiểu chung chung như em nghĩ công ty sẽ có khung lương phù hợp cho từng vị trí, công ty