kinh nghiệm dành cho nữ giới

6 Bài nói chuyện trên Ted hay dành cho nữ giới

Chỉ riêng tại Mỹ, những doanh nghiệp do nữ giới làm chủ sẽ tạo ra khoảng 5,5 triệu việc làm từ 2011 đến 2018. Tuy