câu hỏi tuyển dụng của apple

Sốc với những câu hỏi tuyển dụng ‘khó nhằn’ của Apple

“Tại sao chúng tôi lại thuê bạn?” – Câu hỏi phỏng vấn cho một kỹ sư phần mềm cao cấp. Apple là một Tập đoàn