ceo apple

Thắc mắc: CEO của Apple xin lời khuyên từ ai?

Bạn có thể nghĩ rằng người như Tim Cook sẽ dễ dàng tìm được những người xuất sắc để xin lời khuyên, bởi vì ông